Din Dostluk ve Birlik Sebebi Olmalıdır

Din Dostluk ve Birlik Sebebi Olmalıdır
 
Din, dostluğa ve insanlar arasında bağlılıklara sebep olmalıdır. Oysaki insanlık alemi bu güne kadar sadece din yüzünden çıkan savaşlarda büyük kayıplara uğramıştır. Bütün dinler insanlık aleminde sevgiyi ve birliği sağlamak amacını gütmüşlerdir. Her yarattığına karşı şefkatli ve affedici olan Tanrının isteği gibi gösterip başka insanları yok etmeğe çalışmak zaten dinin kendisini inkar etmek olur. Bu nedenle eğer din, düşmanlığa ve savaşa sebep olursa yokluğu daha iyidir.
 
"Tanrısal dinler, insanlar arasındaki sevgi ve dostluğu sağlamak ve insanlığın birliği için gelmişlerdir."